Študent

prof

Terézia Ďurišová

Ateliér nových médií

Zameranie: fotografia

Začiatok štúdia: 2021

prof

Terézia Ďurišová

Začiatok štúdia: 2021

Zameranie: fotografia

Ateliér nových médií

Práce z hlavného ateliéru

2022

Autor: Terézia Ďurišová

2022

Autor: Terézia Ďurišová

2022

Autor: Terézia Ďurišová

2022

Autor: Terézia Ďurišová

2022

Autor: Terézia Ďurišová

2022

Autor: Terézia Ďurišová

2021

Autor: Terézia Ďurišová

2021

Autor: Terézia Ďurišová

2021

Autor: Terézia Ďurišová