Partok

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 1

Návratom k slovanským pôvodom, tradíciám, remeslám a zosobňovaním si rituálnych praktík (prepájanie symboliky bylín, farieb a techniky spracovania) sa dostávam ku koreňom teda začiatku osobného rastu. Týmto postupom duševného rozvoja prichádzam k tvorbe nie len osobnej ochrany, ktorú symbolicky vytváram v materiálnej forme, čím si skrz takúto vizualizáciu uľahčujem celý proces duševného rozkvetu.