Mgr. art. Martin Kudla, ArtD.

Profilovka Kudla

Martin Kudla (*1983) je multimediálny umelec, vysokoškolský pedagóg, organizátor a kurátor súčasného umenia. Popri post-analógovej maľbe sa venuje tvorbe interaktívnych objektov a digitálnych environmentov v intenciách súčasného mediálneho a post-mediálneho umenia. Zaoberá sa tiež umeleckými a interdisciplinárnymi projektmi v lokálnom a medzinárodnom prostredí. Ako pedagóg pôsobí v Ateliéri nových médií na Fakulte umení TU v Košiciach.

 

Výstavy + art prezentácie

https://www.prototypbrno.cz/archiv/#expozice-2021

 

Umelecké + interdisciplinárne projekty

MMUAW 2.0
Rekonštrukcia a media art upgrade Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, od 2019

https://www.startitup.sk/foto-v-medzilaborciach-vznikne-najmodernejsie-muzeum-v-europe/