Fotoateliér

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 1

Osobná reakcia pri porovnávaní dvoch najtypickejších priestoroch pre tvorbu fotografie. 

Ostré presmerovanie zo sveta krajiny do sveta ateliérovej fotografie. Využitím zeleného štúdiového pozadia je nám umožnené umelo dotvoriť chýbajúcu atmosféru. Skrz zelenú farbu komfortu prírody prenikám do svojich neprekonaných hraníc, nepokoja, chaosu a neprirodzenosti. Nesympatie voči štúdiovej fotografii, využívanie umelého osvetlenia a prostredia.