MgA. Mgr. Lena Jakubčáková, PhD.

default-user-image

Lena Jakubčáková sa venuje hlavne dokumentárnej fotografii, v rámci ktorej sa orientuje na dlhodobé projekty a autorské fotografické knihy. Občasne kurátoruje, má dlhodobú skúsenosť ako lektor umeleckého vzdelávania vo väznici v rámci minulého pôsobenia v košickom PhotoArt Centre a umeleckú spoluprácu s odsúdenými začína sprostredkovávať aj jej študentom. Z väčších fotografických projektov spolupracovala napr. na projekte Second Cities, Pamäť na skle či In living Memory. Ako pedagóg pôsobí v Ateliéri nových médií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, so špecializáciou na médium fotografie.