Prepojenie

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Skrz performance meditácie prepájam svoju bytosť s energiami okolo mňa, vnímam a napájam sa na ne. Mojim cítením zachytávam postrehy, ktoré si prežívam na rozličných miestach, kde trávim najviac času mojich bežných dní. Porovnávam prírodný priestor s ľudskými príbytkami tak, ako to aj zobrazujem na prírodnom prvku využitím digitálne spracovanej fotografie, čo je teraz pre ľudí prvou voľbou zaznamenávania ich životov. Po meditačnom stave vo mne ostávajú silné zážitky, ktoré sa pomaly vytrácajú z môjho vedomia ale sú ukotvené v mojom vnútri, ktoré sa odtiaľ už nehnú ako ťažký kameň.