Obrat

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

V starých chatách, kaštieľoch si všímame zaprášené trofeje zavraždených zvierat. Zvieratá sú otrokmi a obeťami ľudí. Denne pred sebou vidíme zúbožené telá, ale keďže ich ľudia vnímajú menejcenne, nikoho to nezarazí.  Akoby to ale na nás pôsobilo, keby nastal obrat a miesto nich tam vystavujeme trofeje ľudských tiel? Normálneho človeka by to zaskočilo, znechutilo, zamrazilo, aj napriek tomu, že je to bežná súčasť tohto sveta, len pred tým zatvárame oči.  Sme naučení surovosti, neakceptácie a pre naše pohodlie to nechceme meniť.  Všetci sme zvieratá líšiace sa len druhom.
Nastáva ale obrat a teraz sa už postupne tento stereotyp trofejí a vraždenie zvierat rozpadá aj vďaka ľuďom s empatickým hrejivým srdcom ako aj toto drevo, ktoré postupne praská v teple až sa raz celé prelomí.