Mgr. art. Samuel Velebný

60 tehal 30.6.2021 (13 of 20)

Samuel Velebný je košický multimediálny umelec, dizajnér a teoretik. Jeho kreatívny záber je široký, čo najskôr vyplýva i z dôvodu, že študoval architektúru, dizajn i vizuálne umenie. Prešiel si teda štúdiom všetkých hlavných disciplín, ktoré sa viažu k tvorbe výtvarných riešení. Jednotlivé odbory však od seba neseparuje, naopak synkretizuje ich už v štádiu uvažovania nad tvorbou. Často totiž ide o materializovanie myšlienok, ktorých pozadie sa opiera o témy späté s mestom, urbanizmom, dizajnom a umením umiestnenými a materiálmi a estetikami aplikovanými vo verejnom priestore (napr. práca House Storytelling, VSG, 2020). V kontexte fascinácie mestom ako takým, ho zaujíma i experimentálna vizualízacia dát, využil v spolupráci s členkami kolektívu Spolka a Samuelom Setenyim (HU) pri rozsiahlom projekte kolektívnej hry, v podobe interaktívnej inštalácie Mestometer (Galéria Tabačka, 2020). Aplikácia tu umožňuje každému vyskúšať si rolu a zodpovednosť plánovaov rozvoja mesta a v reálnom čase pozorovať zmeny, ktoré v skutočnosti trvajú často aj desiatky rokov. Ďalším dôležitým bodom jeho výtvarnej tvorby, ale i tvorby na poli výskumu je vzťah medzi športom a politikou. Na odhaľovanie týchto súvislostí si vybral práve futbal, cez ktorý skúma najmä tzv. “obrat k mediálnemu športu”. Dlhodobým projektom, ktorý slúži ako platforma na toto bádanie i tvorbu je Road to Qatar (2020). RTQ ponúka možnosť utvoriť si odstup od koncentrácie na mediálny obraz futbalu a uvedomiť si komplexnosť procesov na jeho pozadí. Je koncipovaný ako dlhodobá kampaň v online priestore, s cieľom fyzickej manifestácie v priestore galérií, ale i štadiónov. Dôraz sa tu kladie i na vykorisťovanie a porušovanie ľudských práv robotníkov, ktoré sú v Katare pri príprave šampionátu Majstrovstiev sveta 2022 v kritickej miere porušované. Vo všetkých doterajších dielach, projektoch i textoch Samuela Velebného ide o zapálenú prácu fanúšika alebo tzv. “geek-a do danej veci”. Práce tak zahŕňajú veľa insider-ských informácií, nuáns a humorných detailov, ktoré diváci/diváčky nemusia na prvý pohľad odčítať, ale predsalen charakterizujú samotné autorstvo a komplexnosť diela a zároveň ponúkajú priestor na istý inotaj. Formálne pracuje Samuel na báze nájdeného objektu, ktorý rôzne kutilsky redizajnuje a rekontextualizuje za použitia ďalších materiálov, ktoré pôvodom alebo ich poetikou vychádzajú z danej témy, ktorú vizualizujú a materializujú. Dôležitým vizuálnym východiskom je tiež práca s grafickými programami a vytváranie generatívnych obrazov. Okrem toho sa venuje aj maľbe a v neposlednom rade kurátorstvu, keď od roku 2019 priravuje program Galérie Tabačka v Košiciach.

(autor textu: Nikolas Bernáth)