Študent

default-user-image

Kristína Roxerová

Ateliér nových médií

Zameranie: fotografia

Začiatok štúdia: 2017

default-user-image

Kristína Roxerová

Začiatok štúdia: 2017

Zameranie: fotografia

Ateliér nových médií

Práce z hlavného ateliéru

2020

Autor: Kristína Roxerová

2020

Autor: Kristína Roxerová