Študent

wau

Sára Eperješiová

Ateliér nových médií

Začiatok štúdia: 2019

wau

Sára Eperješiová

Začiatok štúdia: 2019

Ateliér nových médií

Práce z hlavného ateliéru

2020

Autor: Sára Eperješiová