TOXIC MASCULINITY

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

Postava muža v histórii zastávala pozíciu lovca/bojovníka. V spoločnosti je vštiepený koncept delenia pohlaví, tak že muž si nemôže dovoliť to čo žena a naopak. Sociologicky sme naučení spájať kult líčenie so ženskou stránkou a týmto spôsobom automaticky popierať mužné, muskulárne črty. Snažím sa reflektovať na to, že  líčiť sa môžu aj muži, keďže funkcia estetizácie tváre už nieje primárna. Prinášam informáciu. Ide o vnútorné pochopenie a rešpekt. V konečnom dôsledku môžu aj muži reflektovať makeupom svoje subjektívne pocity.