Študent

kolaz

Milan Remiaš

zameranie: fotografia a video

Ateliér nových médií

Začiatok štúdia: 2020

kolaz

Milan Remiaš

zameranie: fotografia a video

Začiatok štúdia: 2020

Ateliér nových médií

Práce z hlavného ateliéru

2022

Autor: Milan Remiaš

2022

Autor: Milan Remiaš

2022

Autor: Milan Remiaš

2022

Autor: Milan Remiaš

2021

Autor: Milan Remiaš

2021

Autor: Milan Remiaš

2020

Autor: Milan Remiaš

2020

Autor: Milan Remiaš

2020

Autor: Milan Remiaš