Utopické bytosti

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1

Na tému utópia som si vybral fotografie utopických bytosti, ktoré som vytvoril z vlastných predstav. Pod pojmom utopia som si predstavil neexistujúce a hlavne pre ľudskú bytosť nepredstaviteľné miesto. Preto som bytosti stvárnil tak, že ani ja sám nemám pojem o tom, čo predstavujú. Preto sú pre mňa objektom skúmania tak isto, ako aj pre diváka