Študent

selfie12

Antónia Uličná

Ateliér nových médií

Zameranie: fotografia

Začiatok štúdia: 2021

selfie12

Antónia Uličná

Začiatok štúdia: 2021

Zameranie: fotografia

Ateliér nových médií

Práce z hlavného ateliéru

2021/2022

Autor: Antónia Uličná

2021/2022

Autor: Antónia Uličná

2021/2022

Autor: Antónia Uličná