Nekultúrne pamiatky

Rok realizácie: 2021/2022
Aktuálny ročník štúdia: 1

Pri každej čo i len trochu významnejšej kultúrnej pamiatke sa stretávame s náučnými tabuľami, ktoré nám podávajú základné informácie o danom mieste. Tieto pamiatky obdivujeme a sú pravidelne navštevované. Ako by však vyzerala taká tabuľa, keby mala odzrkadliť našu kultúru v dnešnej dobe? Cieľom tejto práce bolo vytvoriť  náučnú tabuľu, ktorá by poukázala na súčasné „pamiatky“, ktoré po sebe zanechávame pre budúce generácie.