prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.

Michal Murin

Michal Murin (*1963) je umelec, kurátor a teoretik. Jeho umelecké portfólio zahŕňa oblasť performancie, akčného umenia, nových medií a sound-artu. Od roku 2004 sa venuje aj univerzitnej pedagogickej činnosti. Je vedúcim Ateliéru nových médií na Fakulte umení TU v Košiciach a vedie Ateliér Digitálne médiá na Akadémii umení v Banskej Bystrici.