Študent

portrait

Nicholas Wintzler

(*1999) Som interdisciplinárny výtvarník, pochádzam z Krompách, venujem sa fotografii, digitálnej fotomontáži, maľbe, kresbe, nehudbe a akčnému umeniu. K umeniu som sa dostal prostredníctvom fotoaparátu asi v roku 2015, neskôr som sa začal zaujímať o iné výtvarné smery. Mám za sebou dve samostatné fotografické výstavy s názvom ,,Obyčajné príbehy´´ ´´, ktoré sa uskutočnili v Prešove a v Košiciach v rokoch 2018 až 2020. Spolupracoval som s Dávidom Kollárom na tvorbe videoklipu. Aktuálne študujem na Fakulte Umení v Košiciach, so zameraním na nové média.

Ateliér nových médií

Zameranie: fotografia

Začiatok štúdia: 2020

portrait

Nicholas Wintzler

(*1999) Som interdisciplinárny výtvarník, pochádzam z Krompách, venujem sa fotografii, digitálnej fotomontáži, maľbe, kresbe, nehudbe a akčnému umeniu. K umeniu som sa dostal prostredníctvom fotoaparátu asi v roku 2015, neskôr som sa začal zaujímať o iné výtvarné smery. Mám za sebou dve samostatné fotografické výstavy s názvom ,,Obyčajné príbehy´´ ´´, ktoré sa uskutočnili v Prešove a v Košiciach v rokoch 2018 až 2020. Spolupracoval som s Dávidom Kollárom na tvorbe videoklipu. Aktuálne študujem na Fakulte Umení v Košiciach, so zameraním na nové média.

Začiatok štúdia: 2020

Zameranie: fotografia

Ateliér nových médií

Práce z hlavného ateliéru

2021

Autor: Nicholas Wintzler

2020

Autor: Nicholas Wintzler

2020

Autor: Nicholas Wintzler