Monogamia/Polygamia – Konfrontácia

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1

Vyjadrené v obrazoch.