Neužitočný nástroj / Egológia

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Slovené spojenie  „neužitočný nástroj“ môže znieť ako nezmysel. Nástroj predsa má mať funkciu a má byť užitočný. A teda je to nástroj, ktorý stráca svoju utilitárnu schopnosť. Myslím si, že aj toto zdanlivo nezmyselné slovné spojenie, sa dá nejakým spôsobom zovšeobecniť. Tému som prijal veľmi pozitívne, pretože tieto dve slová vo mne od samého začiatku vytvárali jasný obraz. Vytvroril som sériu videí, v ktorých som sa inšpiroval avantgardným literárnym žánrom. Je ním práve absurdná dráma. Zapojil som do diela aj prvok irónie a sarkazmu. Z výsledku si  môžeme vyvodiť absolútne uvoľnenie toku myšlienok, spontánnosť a intuitívnosť. Snímky môžu presahovať až do oblasti psychológie, kde odkazujú na psychoterapeutickú techniku zavedenú Sigmundom Freudom, ktorá sa nazýva voľné asociácie. Sériu videí prehrávam v televízii, ktorá je spolu s menšími objektmi súčasťou inštalácie.