Agnosia

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Počas obdobia tvorby fotografickej série Agnosia som sa inšpiroval zrakovou agnóziou. Zraková agnózia je porucha poznávania známych vecí a ich významu, osôb alebo priestorových vzťahov. Postihnutý nedokáže vlastným zrakom rozpoznať subjekty alebo definovať neživé predmety okolo seba. Kedže som sa poruchou iba inšpiroval, tak podstatou fotografií nie je zachytiť skutočné dôsledky poruchy. Zrakovú poruchu som vyjadril  v kontexte s výtvarným umením, kde ju dokážeme vnímať ako odtrhnutú od jej podstaty.