Auditorium

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1

Slovo Auditórium vo všeobecnosti definuje buď celú poslucháreň, respektíve sálu, kde sa usporadúvajú rôzne zhromaždenia, hudobno-vizuálne výstupy, alebo definuje samotné hľadisko či v širšom slova zmysle aj publikum. Tému utópia som teda poňal ako tému o načúvaní svojho vnútra, o introspekcii a o nahliadnutí do seba samého. Introspekcia sa týka každého človeka. Toľko, koľko existuje ľudí, toľko existuje pohľadov. Sú tieto pohľady v nás autentické, alebo sú to iba obyčajné ilúzie a preludy osobnosti bez štipky sebareflexie?
Kde sa začína naše uvedomenie, tam končí aj naše hľadanie, nové uvedomenie sa rodí každým dychom či pohľadom a hľadanie nikdy nekončí.