The Projection

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1

Mylná predstava, ktorá presne zapadá do nášho sveta nepresne vykonštruovaných ideológií. Abstraktné odrazy nesprávnych presvedčení z reality každodenného života parafrázované kdesi v zabudnutých myšleinkách, ktoré sa vynárajú ako rýdzi a skutočný objav. Ako naša (ne)presvedčivá domnienka, ktorá pochádza zo skutočnosti, ktorú sme absorbovali našími zmyslami a potom pretvorili na obraz, ktorý sa práve nám najviac páči.