Študent

janet

Petra Hyblerová

Petra sa vo svojich dielach zameriava na sociálno politické témy a tvorbu angažovaného umenia. Pracuje v oblasti nových médií s prvkami ako sú video art, sound art, performance a experimentálna hudba, ktoré následne spája do priestorových inštalácií, samostatne fungujúcich environmentov. Popritom sa jej tvorba vyznačuje aj interaktívnymi časťami pôsobiacimi priamo na prítomnosť divákov. Tí sa automaticky stávajú súčasťou diela, alebo spúšťačom jednotlivých častí inštalácie. Petra sa počas štúdia na Fakulte umení zúčastnila programu Erasmus+, vďaka ktorému absolvovala štúdium na Escuella de Arte Sevilla v Španielsku a FH Joanneum, University of Applied Sciences v rakúskom Grazi. Cestovanie, konfrontácia s odlišnými kultúrami, rasizmu a diverzita sa tiež objavujú v témach, ktoré vo svojich dielach v posledných rokoch rozoberá.

Ateliér nových médií

Začiatok štúdia: 2017

janet

Petra Hyblerová

Petra sa vo svojich dielach zameriava na sociálno politické témy a tvorbu angažovaného umenia. Pracuje v oblasti nových médií s prvkami ako sú video art, sound art, performance a experimentálna hudba, ktoré následne spája do priestorových inštalácií, samostatne fungujúcich environmentov. Popritom sa jej tvorba vyznačuje aj interaktívnymi časťami pôsobiacimi priamo na prítomnosť divákov. Tí sa automaticky stávajú súčasťou diela, alebo spúšťačom jednotlivých častí inštalácie. Petra sa počas štúdia na Fakulte umení zúčastnila programu Erasmus+, vďaka ktorému absolvovala štúdium na Escuella de Arte Sevilla v Španielsku a FH Joanneum, University of Applied Sciences v rakúskom Grazi. Cestovanie, konfrontácia s odlišnými kultúrami, rasizmu a diverzita sa tiež objavujú v témach, ktoré vo svojich dielach v posledných rokoch rozoberá.

Začiatok štúdia: 2017

Ateliér nových médií

Práce z hlavného ateliéru

2021

Autor: Petra Hyblerová

2020

Autor: Petra Hyblerová

2019

Autor: Petra Hyblerová

2018

Autor: Petra Hyblerová

2018

Autor: Petra Hyblerová

2017

Autor: Petra Hyblerová