Homo Homini Lupus

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 4

Dvojkanálová video inštalácia pracuje s témou rasizmu, v ktorej obrazová a zvuková stopa konfrontuje vnímanie vnútorného pohľadu účastníka s nazeraním iných aktérov na prítomnosť rasových predsudkov v spoločnosti. Zdeformované odrazy, ktoré vznikajú pri pohľade do konkávneho a konvexného zrkadla otvárajú spoločne so synchronizovanou nahrávkou fráz priestor pre vtiahnutie diváka do deja inštalácie. Hlavným prvkom audiovizuálneho diela je v tomto prípade imerzívny zvuk dotvorený do formy osobného monológu, ktorý pozostáva z autorských a biblických veršov, výrokov mysliteľov a tiež interpretov vyjadrujúcich sa k danej problematike.