What is hidden behind your thoughts?

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 4

Intermediálna inštalácia prepája témy rasizmu a xenofóbie vyobrazené v dvoch video projekciách, ktoré sa odrážajú z konvexného a konkávneho zrkadla do priestoru. Zvuková časť diela pozostáva z nahrávok opisujúcich šťastné a významné momenty rozličných ľudí. Vstup diváka do miestnosti interaktívne spúšťa krátke audio výroky, zachytávajúce rôzne definície rasizmu, ktoré kontrastným spôsobom narúšajú pozitívne opisujúce zážitky. Divák sa pri vstupe do miestnosti a následnom pohľade do zrkadla stáva súčasťou diela, na ktoré zároveň interaktívne reaguje zvukovou stopou inštalácie.

https://streamable.com/hrmp81