Superposiciones

Rok realizácie: 2019
Aktuálny ročník štúdia: 4

Video performance reprezentuje pocity nadobudnuté konfrontáciou so španielskou kultúrou a odlišným spôsobom života. Dielo pozostáva z experimentálnej hudby (gitara, husle) a tanca, ktoré boli v danom momente tvorené improvizáciou. Performance zároveň obsahuje video art, zachytávajúci momenty a skúsenosti nadobudnuté počas štúdia a pobytu v španielskej Seville. Video interaktívne mení RGB farebné variácie na základe intenzity a frekvencie tónov. Dielo sa zameriava najmä na spojenie rôznych kultúr, skúseností jednotlivých performerov a presahy, ktoré nastávajú počas vzájomnej tvorby performancie. Kostým použitý v prípade vyjadrenia tanečnej expresie pozostáva zo slovenskej krojovej blúzky a čiapky, tzv. Capirote, ktorá sa využíva pri oslave Veľkej noci v Španielsku.

Autor diela: Petra Hyblerová

Hudobné prevedenie: Anna Merle König (gitara), Petra Hyblerová (husle)

Tanečné prevedenie: Adona San Martín Estudillo