Fusion

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 4

Dielo pozostáva zo série priehľadných fotografií, ktoré sa na základe svetelnej inštalácie vzájomne prelínajú. Poukazuje tak na splynutie jednotlivých osôb, bez ohľadu na ich diverzitu a pôvod. Fotografie svojím priestorovým umiestnením vytvárajú tieň evokujúci obrys davu, ktorého je divák počas prehliadky diela súčasťou. V tomto momente splýva s ľuďmi vyobrazenými na fotografiách, aj s návštevníkmi nachádzajúcimi sa v rovnakej miestnosti. Spoločne tak vytvárajú tieň stále väčšieho davu, ktorý má aj napriek rôznorodosti jednotlivých osôb stále len jednu výslednú farbu.