Študent

gggg

Andrea Mišinová

Instagram: @andreamisin

Ateliér nových médií

Začiatok štúdia: 2016

gggg

Andrea Mišinová

Instagram: @andreamisin

Začiatok štúdia: 2016

Ateliér nových médií

Práce z hlavného ateliéru

2021

Autor: Andrea Mišinová

2020

Autor: Andrea Mišinová

2020

Autor: Andrea Mišinová

2018

Autor: Andrea Mišinová

2018

Autor: Andrea Mišinová

2018

Autor: Andrea Mišinová

2018

Autor: Andrea Mišinová

2017

Autor: Andrea Mišinová

2017

Autor: Andrea Mišinová

2016

Autor: Andrea Mišinová

2016

Autor: Andrea Mišinová

2016

Autor: Andrea Mišinová

2016

Autor: Andrea Mišinová