Rekreačný areál Zlatník

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 5

Keď vstúpime do opustených priestorov, v ich útrobách nájdete neporušené predmety zapadnuté prachom. Život tam vymrel s budovou, v ktorej sa nachádzate. Otvárate opustené miestnosti, skrine, komory. Prechádzate po opustených zatuchnutých chodbách. Zvláštny efekt majú škrípajúce dvere a hnilobný prievan cez rozbité okná. Z budovy počujete a vnímate všetko – zatuhnutý smrad a rozbité sklo pod nohami.

(3 objekty)