FOTO : PRIESTOR

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 5

Cieľom tejto práce bolo skúmanie fotografie a priestoru. Aký vzťah medzi nimi môže nastať. Ide o snahu prekročiť zavedenú definíciu fotografie. Fotografia, ktorá umožňuje vytvárať nové spojenie medzi formami komunikácie a vyjadrením seba, fotografia ktorá môže obraz transformovať.