Ružín-reality

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 5
Pedagógovia:

autorská web stránka

Filip Konkoľ sa vracia k prostrediu priehrady Ružín, ktorému sa dlhodobo venuje. Práca má základ vo fotodokumentácii a výskume alternatívnych DIY a guerilla ružínskych architektúr chatiek a prístreškov. V projekte sa zaoberá problematikou ich estetiky a funkcie v kontraste s prostredím, v ktorom sa nachádzajú. Zároveň sa tento projekt dotýka aj sociálnej a ekologickej otázky, ktorá s danou lokalitou úzko súvisí. Ide o čierne stavby, ktoré častokrát pôsobia odpudzujúcim až asociálnym dojmom. Tieto príbytky sú zároveň zaujímavým výsledkom „remeselno-kutilských“ schopností ľudí, ktorí ich vytvorili. Pripomínajú osadnícke teritóriá jednotlivých skupín lovcov – rybárov, ktorých je na tejto priehrade nadmerné množstvo. Výslednou formou tohto výskumu je subverzívne poňatá internetová stránka, na ktorej sú stavby prezentované ako realitné produkty. Na stránke sa nachádza aj mapa s presným označením jednotlivých stavieb. K niektorým popisom študent pridáva i fiktívne komentáre alebo recenzie založené na osobnej skúsenosti.

 

linka na stránku Ružín-reality