SEROTONIN

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 4
Pedagógovia:

Práca bola vytvorená v ateliéry FOTO 3 na Akadémií umení v Krakowe počas letného semestra 2019/2020.

Projekt bol realizovaný pod pedag. vedením prof. ASP Dr. hab. Lecha Polcyna. Pracownia Fotografii III (Katedra Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych, Wydział Grafiki ASP Kraków)

V 3D grafike skúmam význam serotonínu v ľudskom mozgu a realizujem mikroskopické fotografie ktoré sú tvorené 3D modelovaním. Teoretické východisko je v paradoxe foto média podľa teoretika Leva Manovicha a jeho eseje Paradax média fotografie

In this artwork, I deal with the topic Serotonin witch psychology consider as one of the most important hormones in the human brain in case of happiness. Theoretical and aesthetical part of the artwork has a core in theory called the paradox of photography by new media theoretic Lev Menovich. This work has been created under the supervision by prof.ASP.Dr.hab Lech Polcyn at the Academy of Fine arts in Krakow. Studio PHOTO 3.