Bublina

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

video, 02:22 E. M. Moleková komentuje súčasnú planetárnu situáciu, kedy v nás nečakaná pandémia podmienila prežívanie izolácie, samoty a odlúčenia. V lepšom prípade sme nútení žiť život v bublinách, ktoré tvorí malý počet opakujúcich sa kontaktov. Študentka znázorňuje svoju bežnú športovú prax hokejistky, avšak v absurdnej polohe, kedy štvorica performeriek trénuje bezkontaktnú verziu športu. Hokejisti v prostredí prázdneho zimného štadióna simulujú hru za jediných možných podmienok, ktoré daná situácia dovoľuje. Aktérky sú situované vo svojich izolovaných kruhoch, vo veľkých odstupoch. Vidia sa, dokážu si prihrať, no k fyzickej hre (ktorou hokej bezpochyby je) už nedochádza.