Dekanské volňo

Pre študentov, Pre zamestnancov
Publikované:

Dekan Fakulty umení TUKE
udeľuje všetkým študentom denného štúdia fakulty umení
dekanské voľno na deň 14.4.2022 a 19.4.2022.

prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.,v.r.
dekan FU TUKE                                  

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn