FOND SOLIDARITY FU TU CARE

Pre študentov, Pre zamestnancov, Správy
Publikované:
Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať, že na podporu študentov a pedagógov FU TUKE v núdzi a aktuálne aj na pomoc ukrajinským študentkám z Akadémií umení v Ľvove a Kyjeve bol zriadený transparentný účet

SK02 8330 0000 0025 0215 3663

Swift/bic FIOZSKBAXXX

Účet je zriadený fyzickou osobou - dekanom FU TUKE. Disponovať s účtom môže dekan Tibor Uhrín a prodekanka Andrea Bočková. O výške podpory budú spoločne rozhodovať zástupcovia vedenia fakulty prodekani Dušan Šuch a Richard Kitta, vedúci KVUaI Boris Vaitovič a zástupcovia AS FU TUKE za zamestnaneckú časť Miroslava Javoríková a za študentskú časť Peter  Majerníček.

Doklady k rozhodnutiam o pridelení finančných prostriedkov ako aj výpisy z účtu budú k nahliadnutiu členom akademickej obce FU TUKE na dekanáte fakulty.

Údaje o stave účtu sú tiež prístupné na   https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2502153663

Ďakujeme všetkým za finančné príspevky, ako aj za zdieľanie informácie o takejto možnosti.

Informácie o účte sú zverejnené aj na fakultnej web stránke https://fu.tuke.sk/wps/portal/fu/fakulta/aktuality/ucet-fond-solidarity%20-u a tiež na FB fakulty.
Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn