Harmonogram štátnych skúšok 4-5.Jún 2024

Publikované:

Bakalárske a Magisterské štátne skúšky na KVUaI 4-5.6.2024

!!! Upozorňujeme diplomantov, že čas skúšky je orientačný !!!
Diplomanti sú povinní zúčastniť sa úvodného predstavenia skúšobnej komisie, zároveň by mali byť pripravení k obhajobe práce minimálne 30 minút pred uvedeným orientačným časom.

Bakalárske štátne skúšky Utorok 4.6.2024

8:00 Watsonova 4 – Predstavenie skúšobnej komisie
8:05 skúška z teoretických predmetov – Šenkárová Sabína

Obhajoby praktických prác

8:30 Bavoľár Maroš
9:00 Franková Marianna
9:30 Frič Filip
10:00 Šimková Silvia
10:30 Dulíková Júlia
11:00 Faltin Ján
11:30 Suchá Gabriela

12:00 – 13:00 obedňajšia prestávka

13:00 Sabovíková Denisa
13:30 Holubkyna Liubov
14:00 Kozáková Diana
14:30 Galovics Dávid
15:00 Hadbavný Samuel
15:30 Remiaš Milan
16:00 Uhrin Peter

16:30 vyhlásenie výsledkov štátnej skúšky

Magisterské a Bakalárske štátne skúšky Streda 5.6.2024

8:25 Múzeum Vojtech Lofflera – predstavenie skúšobnej komisie

8:30 Bc.Mária Maxová
9:00 Bc.Tamara Almášiová
9:30 Bc Tamara Mišagová
10:00 Bc. Jakub Staš (VSG na Alžbetinej ulici)
10:30 vyhlásenie výsledkov skúšobnej komisie

10:45  odchod na Inauguráciu dekana FU

11:30 – 12:30 obedňajšia prestávka

12:30 Orság Katarína
13:00 Moščák Michal
13:30 Rabatin Róbert
14:00 Vaňová Eva
14:30 Vargová Lenka
15:00 Šenkárová Sabína

 

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn