Koronavírus – informácie, opatrenia

Správy
Publikované:

Informačný servis pre študentov a zamestnancov TUKE ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 na TUKE

Kontakt:
Tel.: +421 602 1111 (pracovné dni od 8.00 do 14.00 h):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Usmernenia pre študentov a pedagógov FU TUKE súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:

Pre študentov

Pre školy

Pre uchádzačov o štúdium na FU

Príkazy rektora

Pokyny dekana

Všeobecné informácie k vírusu COVID 19

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn