Štátne skúšky z predmetov v ak.r. 2020/2021

Publikované:

Štátne skúšky  z predmetov v ak. r. 2020/2021 prebehnú dištančnou formou na platforme Webex v termíne určenom v Časovom harmonograme štúdia na FU TUKE v ak. r. 2020/2021
Bakalárske štátne skúšky  22.02.2021 /Pondelok/
Magisterské štátne skúšky 23.02.2021. /Utorok/

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn