Študent

5

Tomáš Klembara

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Začiatok štúdia: 2020

5

Tomáš Klembara

Začiatok štúdia: 2020

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Práce z hlavného ateliéru

2020

Autor: Tomáš Klembara

2020

Autor: Tomáš Klembara

2020

Autor: Tomáš Klembara

2020

Autor: Tomáš Klembara

2020

Autor: Tomáš Klembara