60%

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 4

Pri tejto téme, ktorá je selfie som sa chcel vyhnúť následovnému. Zvyčajne pod slovom selfie si predstavíme niekoho tvár na celej obrazovke telefónu. Zobrazovacie médium som chcel z väčšej časti zachovať. Preto som si zvolil miesto telefónu niečo väčšie a to televízor. Ten premieta obraz na hologram, ktorý zobrazuje 3 objekty. Miesto tváre som chcel zobraziť niečo, čo má spojitosť s človekom a to banán, sliepku a ryžu. Spojitosť to má práve s ľudským DNA. Z každého druhu som vybral jeden. Ovocie, zviera a jedlo. Banán má rovnaké DNA s človekom až 60%, sliepka 65% a ryža 25%.

– téma: selfie

– video – hologram

https://streamable.com/8e7m5i