Abstrakcia

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 3

Tento semester do istej miery pokračujem v téme z minulého semestra, vnímanie seba či sebapoznávanie. Minulý semester to bolo hlavne o mojich prežitkoch a starostlivosti o fyzické telo, tento krát som hľadala formu, akou by som skrz plátno vyjadrila moje vnútorné vnímanie. Práce som poňala ako formu automatickej maľby bez dopredu pripravených skíc, náčrtov či kompozície. Do plátien, ktoré som mala položené na zemi som vstupovala s bosými nohami a išlo mi o úplne prepojenie s obrazom, často krát som používala na maľovanie aj nohy alebo ruky bez použitia štetcov či špachtlí. Pracovala som so surovým plátnom, na ktoré som buď na začiatku alebo ku koncu naniesla vrstvu gleju, aby plátno stvrdlo a zafixovalo farby. Kombinovala som rôzne techniky či už olej, tuš, suchý pastel, olejový pastel, giokondu, práškový pigment, šelak, akvarel a skúšala som kam ma to dovedie. Vytvárala som rôzne škvrny liatím farby alebo náhodným rozliatím či rozdrvením pastelov čím mi vznikali obrazce, s ktorými som ďalej pracovala a snažila sa rozvíjať tvary s uvoľnením a bez akéhokoľvek obmedzovania. Na plátnach je viditeľné ako som sa cítila, s akou energiou, dynamickosťou a náladou som pracovala alebo akú hudbu som počúvala a čo som obrazu odovzdala. Páčilo sa mi, ako farby prechádzajú aj na druhu stranu a vznikajú tam zase ďalšie nové obrazce ako otlačky parkiet, čo som využívala aj pri inštalovaní v priestore, kde je možné sa na maľby pozerať ako na objekt z oboch strán. Inštaláciu som umiestnila do výsadby stromov v ocovej firme čo je pre mňa známe prostredie, ktoré podľa mňa do veľkej miery ovplyvňuje moju tvorbu. Je to záhradníctvo, kde som od malička chodievala a skúmala tam rastliny a vytvárala som si vzťah k prírode, čo je viditeľné aj na mojom rukopise, kde často aj abstraktne formy pripomínajú rastlinne motívy.