Aj my sme tu

Rok realizácie: 2024
Aktuálny ročník štúdia: 4

Participatívne umenie sa stalo dôležitým nástrojom pre transformáciu spoločnosti a na prekračovanie hranice medzi umelcom a divákom. 
V sérií diel pracujem s vnímaním priestoru margizovaných detí, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti dôsledkom segregácie. Diela sú kombináciou reálneho priestoru, v ktorom sa deti nachádzajú a ich insitných kartografických výstupov participácie mapovania častí Košíc, ktoré abstrahujem a kompozične obmieňam.
Okrem obrazov je súčasťou práce aj video, ktoré nám dotvára obraz dôsledku segregácie, ktoré sa prejavuje už v skorom veku detí. Na tento dôsledok sa snažím reagovať vytvorenou hrou, ktorá otvára nové možnosti rozmýšľania detí.