AKORDEÓNIA

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1
Pedagógovia:

zvukový objekt, videoperformance: 05:57, MDF doska, plast, 170 x 50 x 40 cm

Michaela Fabianová vyjadruje interaktívnym zvukovým objektom istú spleť vzťahov a synapsií, ktorými sme navzájom všetci prepojení. Dôležitým je pre ňu naratív, ktorý vzniká, plynie a zaniká medzi dvoma osobami, konkrétne medzi mužom a ženou. Ženský princíp reprezentuje klávesová, melodická časť̌ a mužský zase basová, harmonická časť objektu, ktorý vychádza z modifikácie akordeónu. Vytvorila špecifický objekt – verziu nástroja pre dvoch hráčov, ktorý naberá antropomorfný charakter a evokuje aj inštrument spoločného dýchania. Konečným výstupom je video performance skladby pre akordeón o dvoch hráčov.