Apocalypsa

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 3

Semestrálna práca v rámci erasmu. 

Učitelia Minor Michal, Milosz Wnukowski

 Táto téma reaguje na súčasné prostredie, v ktorom som sa doma našla a odzrkadľuje moje vnútorné prežívanie týchto dní. Obrazy pozývajú k meditáciám nad nevyhnutnosťou prežívania apokalypsy nádhernej a zároveň hrozivej. Dochádzam k záveru že ako ľudia sme k týmto témam priťahovaní, užívame si pohľad na obraz, ktorý nám prináša zánik a utápame sa v romantickej predstave príbehu, ktorý poskytuje.