Attack

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

 

 

Práca attack ako už možno podľa názvu súdiť reektuje určité útoky alebo pocity útoku, forrmou

obleku sa snažím pochopiť ale zároveň aj zhmotniť pocity úzkosti a dať im úplne novú formu.

Pomocou vyzuálneho objektu respektíve obleku vytvoreného z plastových SK pásiek, ktoré

majú pre mna význam ako stiesnujúci materiál ktorý dokonale vystihuje pocit kedy pásku je

možno ešte viac utiahnuť no nieje možné aby sa povolila. Farby použité na obleku som vyberala

na základe subjektívneho pocitu kedy som farbám sama pridelila význam. Za pomoci farieb som

sa pokúsila vytvoriť prúdenie emócií kedy čierna a modrá pre mna znamenajú absolútne

stŕpnutie alebo aj meravenie. Červená je na zobrazenie prúdiaceho stresu alebo aj adrenalínu.

Zelená a žltá na zhmotnenie pre mna najmenej ,,devastujúceho pocitu” a to takých pomysel￾ných ,,motýlikov” alebo aj chladu. Pásky sú taktiež použité ako pomyselné ostne obkolesujúce

telo ktorénmajú pôsobiť ako brnenie ,pretože ja si myslím ,že osoba trpiaca týmto pocitom z

väčšiny nemá záujem a veľa krát až odmieta akúkoľvek formu osobného kontaktu ,pretože to

môže naopak tento pocit len prehĺbiť. Formu obleku som tomu dala cielene aby som dosiahla u

diváka myšlienku ,že tento pocit úzkosti neprnáleží jednej osobe ale je to ,,putovný” pocit ktorý

sa môže objaviť u kohokoľvek kedykoľvek. Chcem tým normalizovať to ,že ak niekto takýto pocit

zažíva nemusí to znamenať ako nám spoločnosť naznačuje ,že je s nami niečo zle