Autoportrét

Rok realizácie: 2019
Aktuálny ročník štúdia: 1

inštalácia

Patrícia Čechová v tejto inštalácii zobrazuje samu seba vedeckým spôsobom. Autorkin autoportrét  pozostáva z dvoch častí. Prvú časť tvoria vzorky z jej tváre pre vizuálnu predstavu a druhú časť tvoria lekárske správy o jej zdravotnom stave. Počas procesu sa stáva pacientom,ktorý sa snaží absolvovať základné vyšetrenia.
Ponecháva divákovi priestor na  predstavu o jej podobe, no zároveň diváka vystavuje vnímaniu vlastnej podoby na základe, biologických a zdravotných údajov. Nazretie do vnútra procesov fungovania ľudského tela prirodzene vzbudzuje otázky a obavy o správnosti fungovania týchto procesov aj v tele diváka.