Bez kyslíka

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 5

Bez kyslíka, miešaná technika,60 x 70