Bez názvu

Rok realizácie: 2023
Aktuálny ročník štúdia: 3

Prostredníctvom zobrazenia jednotlivcov stratených vo vlastných úvahach, intímnych chvíľach, či introspektívnych momentov a sociálnych momentov som sa snažila zachytiť podstatu môjho spôsobu prežívania. Prostredníctvom umeleckého jazyka sporostredkuvávam základné témy a posolstvá z vlastného pohľadu, čím sa snažím pirspieť k pochopeniu zložitosti ľudskej existencie. 

Moju sériu obrazov som tvorila na bavlnenej látke pomocou tušov riedených vodou. Projekt je hra prípravy a náhody, hľadania skutočného a neviditeľného.