Bez názvu

Rok realizácie: 2019/2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

70×100 cm

monotýpia