BIO_MACHINA

Rok realizácie: 2020/2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

Človek a stroj, spojenie pod jeden unifikovany subjekt. Táto séria 3D diel je ukážkou budúcnosti bez hraníc, budúcnosti kde človek a stroj splynuli spolu v jeden organizmus. V sérii BIO_MACHINA môžeme vidieť viacero druhov augmentačných modov – neorganických doplnkov na ľudské telo. Tieto kyber moduly výrazne posúvajú ľudské možnosti videnia, sluchu, pohybu ale aj samotnej mozgovej činnosti. Táto práca predstavuje akýsi katalóg, pomocou ktorého si budú ľudia budúcnosti prezerať rozličné módne ale aj primárne funkčné doplnky na ich telo.

Behance: Bio_Machina